Celulózová fúkaná izolácia

V sedemdesiatych rokoch prišli na trh tepelné izolácie na báze celulózových vlákien. Sú to prírodné materiály, ktorých výroba je zabezpečovaná tak, aby spĺňali náročné požiadavky, ktoré sú kladené na tepelné izolácie.

Základ „fúkanej" celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS tvorí celulózové vlákno. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že konečný výrobok nešíri plameň po povrchu a zároveň je ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Celá výroba je zaisťovaná suchou cestou. V súčasnosti je materiál bežne dostupný v Čechách, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a od roku 1990 i na Slovensku.

Konečný výrobok je vláknitý, balený do polyetylénových vriec a je určený na spracovanie a aplikáciu špecializovaným certifikovaným stavebným firmám s aplikačný strojovým zariadením.

Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná ochranná známka „ekologický šetrný výrobok" 01-01. K ochrane životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že tento pravidelne certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný, čím sa stáva vo vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom.

Nakoľko venujeme pozornosť aktuálnym trendom, zabezpečujeme pravidelnú účasť našich pracovníkov na školeniach a seminároch. Aj vďaka tomuto prístupu naši zákazníci môžu dôverovať našim odborným radám nielen počas realizácie, ale aj kedykoľvek neskôr.

 Technický list

Zaujala Vás fúkaná izolácia CLIMATIZER PLUS?
Vyžiadajte si nezáväznú kalkuláciu a zistite ako ušetriť na teple.Ďalšie možnosti izolácie

CLIMASTONE - minerálna fúkaná izolácia
Vyrába sa z minerálnej vlny, ktorá zabezpečuje okrem tepelnej aj akustickú izoláciu. Jedinečné vlastnosti daného systému ho predurčujú na široké využitie. Najčastejšie sa ale používa na protipožiarne steny, konštrukcie v blízkosti komínov, na rôznych šachtách či v miestnostiach, kde sa zhromažďuje vyšší počet osôb.
CLIMASTYREN - polystyrénová fúkaná izolácia
Špeciálny materiál vyrábaný z nesavého polystyrénu s pridaním grafitu. Vďaka materiálu odolnému voči vlhku sa daný výrobok používa aj v priestoroch s vyššou vlhkosťou. Okrem nesavosti má aj výborné tepelno-izolačné vlastnosti, preto sa využíva tak na strechy, podkrovia ako aj na steny či priečky.
ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - Dosky WOLF
Sú vyrábané zo špeciálne zostrojeného kartónu, v ktorom je integrovaný pálený kremičitý piesok, vďaka čomu majú výborné vlastnosti brániace šíreniu hluku.  Ich inštalácia je jednoduchá, nakoľko je možné ich pokladať  priamo na podlahu, či už drevenú alebo betónovú.

Tepelná izolácia je investícia do budúcnosti, preto v tejto oblasti nemá význam šetriť. Zvolením nevhodných materiálov či nekvalitnou prácou strácajú zatepľovacie systémy svoje vlastnosti a investícia je neefektívna. Preto je potrebné venovať čas výberu, tak dodávateľa prác ako aj výberu materiálov, s ktorými daný zamestnanci manipulujú.

pred hore ďalej
hore
News